Vzduch je naše moře

Vzduch je naše mořeDokud jsi nerozepjal křídla, nevíš, do jaké výšky můžeš vzlétnout.

Vzduch je naše moře

Vzduch je naše mořeDokud jsi nerozepjal křídla, nevíš, do jaké výšky můžeš vzlétnout.

Vzduch je naše moře

Vzduch je naše mořeDokud jsi nerozepjal křídla, nevíš, do jaké výšky můžeš vzlétnout.

Vzduch je naše moře

Vzduch je naše mořeDokud jsi nerozepjal křídla, nevíš, do jaké výšky můžeš vzlétnout.

Vzduch je naše moře

Vzduch je naše mořeDokud jsi nerozepjal křídla, nevíš, do jaké výšky můžeš vzlétnout.

česky english deutsch

Naše historie

Léta 1932-1933

Bylo zahájeno hlídání místní četnickou stanicí a územní (komisionální) řízení "Státního veřejného pomocného letiště Břeclav", které bylo připravováno jako nouzové letiště pro leteckou dopravu. Fotodokumentace zde.

Léta 1934 - 1949

Po dostavění požadovaných pomocných budov bylo v lednu 1934 Ministerstvem veřejných prací zřízeno Státní veřejné pomocné letiště Břeclav pro stávající leteckou veřejnou dopravu (viz. letecká příručka a fotodokumentace). Součástí letiště byla budova se správcem pro údržbu radiomajáku.

Rok 1950

Došlo z iniciativy tehdejších nadšenců na Státním veřejném pomocném letišti k založení Aerokubu Břeclav. Přesně to ale nelze tvrdit, protože se nedochovali žádné dokumenty, vyjma vzpomínek dosud žijících pamětníků. V této době jsme měli název "Navijáková stanice Aeroklub Břeclav". Tato pionýrská doba v létání byla poznamenána druhou světovou válkou a státoprávním uspořádání po ní. Budování Aeroklubu v tehdejší době nebylo vůbec jednoduché, protože peněz bylo poskrovnu (obnova válkou zničené infrastruktury, zemědělství a průmyslu). První budovou byl malý hangár (později byl rozdělen na tři části a přebudován na dílny a garáže pro pozemní techniku), do kterého byl jako první umístěn větroň ŠK-38 a pak VT-24 Krajánek (OK-8556, OK-8166, OK-8317). Starty těchto letadel byly za pomocí gumového lana. Později se starty prováděly na různých navijácích vlastní výroby - Ford, Horch, vratný naviják Stratílek. V roce 1951 vzniká Československý svaz lidového letectví ČSLL, později DOSLET, Dobrovolný svaz lidového letectví. V našem Aeroklubu již není mnoho členů, kteří tyto pionýrské začátky zažili. Letištní plocha byla zbudována na pozemku města Břeclavi, která v té době sloužila jako záložní nouzová plocha pro tehdejší leteckou dopravu, jejíž letecká trasa vedla nad touto plochou a nad radiomajákem tzv. "gonio", jehož anténní systém byl těsně vedle plochy.

Léta 1951-1957

Stávající organizace Doslet přešla pod organizovanější formu výcviku do Svazu pro spolupráci s armádou (SVAZARM). Pod Svazarm byly přesunuty všechny letecké sporty. Cílem této organizace byla příprava mladých letců po linii modelář-plachtař-motorář-vojenský bojový pilot. Doba to byla hektická, většina současných "starších" členů si ji ještě pamatuje. V tomto období byl postaven v akci "Z" další dřevěný hangár s ubikacemi a kanceláří, dovezený po dílech z Čebína (někteří si ho pamatují pod názvem "dřevák"). Do tohoto hangáru přibyly další kluzáky - LG-124 Galánka, VT-25 (OK-8672), VT-125 Šohaj (OK-2701, OK-8756), později dvoumístný VT-109 Pionýr (OK-2272, OK-4059, OK-3216, OK-2216, OK-4179, OK-4177, OK-4012, OK-4090, OK-4002, OK-4042) a VT-130 (OK- 1202). Aeroklubu byl od Svazarmu přidělen nový, sériově vyráběný, tovární naviják Herkules 2 (H-2), který tahal až do roku 1995, kdy byl prodán do Ruska. Za pomocí přiděleného traktoru Zetor 25 (Z-25) se tak zvýšil komfort a počty startů denně. Pro přepravu byly Aeroklubu předěleny dvě vozidla Praga A-150. Jedno z těchto vozidel jezdilo až do roku 1993 kdy bylo prodáno sběrateli starých veteránů. Vzhledem k blízkosti hranice se "západem" nebyl nikdy do Aeroklubu přidělen motorový letoun a aerovleky byly zajišťovány vlečnými z AK Brno Medlánky, AK Brno Slatina, AK Kyjov nebo z AK Vyškov.

Léta 1958-1959

Byl v akci "Z" postaven nový zděný hangár s ocelovou střešní konstrukcí, do kterého nám byly přiděleny další kluzáky VT-425 Šohaj III (OK-5314, OK-5328, OK-5329, OK-5427, OK-5436, OK-5376), později Blaník L-13 (OK-2803, OK-4817, OK-3805, OK-3801, OK-9847, OK-9829). Zrušení letiště v Miroslavi v roce 1965 z politicky bezpečnostních důvodů mělo za následek přesun části letecké techniky (L-13 OK-6835) a pilotů k nám do Břeclavi. Velká snaha rušit příhraniční Aerokluby se dotýkala i našeho letiště, ale díky tomu, že se v této pohnuté době nikdo nepokusil z našeho letiště letecky emigrovat za hranice, jsme tyto snahy ustály a dnes se letiště pomalu ale jistě vyvíjí v plnohodnotné veřejné vnitrostátní letiště. Blízkost hranic s Rakouskem bylo rovněž důvodem neustálého odmítání přítomnosti jakéhokoliv motorového letounu v našem Aeroklubu, (právě díky obavám z možného emigrování do kapitalistického a imperialistického Rakouska) což mělo zase jiné "výhody", byli jsme mezi prvnímí, kteří obdrželi nový, sériově vyráběný, tovární naviják Herkules 3 (H-3) z Aerotechniku Moravská Třebová. Tento naviják tahal až do roku 2005, kdy jsme ho prodali nově vznikajícímu Aeroklubu v Čechách. V šedesátých letech byla flotila Aeroklubu rozšířena o nově přidělené celodřevěné vysokovýkonné kluzáky Orlík VT-16 (OK-1411, později OK-3414) a VT-116 (OK-4306, OK-8438). Tím byla zahájena éra výkonnějšího létání v našem Aeroklubu. V tomto období zakládají členové paraodbor, zahajují parašutistický výcvik a začíná výstavba (v akci "Z") zázemí pro své vlastní aktivty opodál nového zděného hangáru.

Léta 1960-1967

Byl v akci "Z" postaven sklad technických prostředků (známý jako "přístavba"). V roce 1964 a 1967 pořádal Aeroklub první letecké dny na letišti. Aeroklubu byl od Svazarmu přidělen zdatný pomocník - vozidlo Avia A30, který mimo jiné sloužil k různým výdělečným akcím pro Aeroklub.

Léta 1968-1988

V roce 1970-1971 byla k novému hangáru přistavěna kancelář s klubovnou (sociální zázemí plachtařů) a parašutisté rovněž dokončili výstavbu sociálního zázemí (dnes ubytovna a bar). Byl zlikvidován starý dřevěný hangár "dřevák" a místo něho zakoupeny a zprovozněny použité UNIMO buňky z MND. Do flotily letadel přibyly dva nové výkonnější kluzáky VSO-10 (OK-4526, OK-0512) a za dobré výsledky v počtu vycvičených pilotů do VVLŠ SNP nám byl převeden z Vyškova ještě jeden Blaník L-13 (Ok-3802). Později nám byl přidělen nový Super Blaník L-23 (OK-0213), výměnou za blaníka L13 (OK-6835). Naše stále přetrvávající pozice "navijákové stanice" měla za následek, že se nám podařilo získat zcela nový naviják, tovární výroby, Herkules 4 (H-4) výrobce Aerotechnik Moravská Třebová. Tento naviják máme až dodnes. Koncem tohoto období nám bylo, poprvé v historii Aeroklubu, přiděleno letadlo s motorem - motorový kluzák L13SW Vivat (OK-4608). Úředníci po nás chtěli, abychom motorový kluzák mimo víkend uváděli do neletuschopného stavu (nejdříve chtěli demontovat vrtuli, ale po upozornění na bezpečnost provozu tohoto letadla se nakonec spokojili s demontáží kalíšku odkalovače paliva a uschováním do nedobytného trezoru). Tato první vlaštovka spustila lavinu motorizace Aeroklubu a to tím, že se v Aeroklubu vyškolil první motorový pilot - vlekař, jako nutná podmínka, aby Aeroklubu Břeclav bylo převedeno z AK Brno Slatina vlečné letadlo Z226M (OK-LMG), kterou jsme později po delimitaci přestavěli na MS. Pro výcvik dalších pilotů jsme měli k dispozici motorové letouny Z-142 a pro vyhlídkové lety Z-43.

Léta 1989-1998

Velký pohyb motorových letadel si vynutil vybudování nového skladu PHM. Doba po roce 1989 měla za následek pád Svazarmu a Aerokluby přešli pod novou zastřešující organizaci - Sdružení technických sportů ČR. Toto sdružení bylo vytvořeno za účelem delimitace majetku bývalého Svazarmu, čímž jsme se následně stali vlastníky letadel a nemovitostí (budovy a pozemků pod nimi). Zbytek majetku Svazarmu přešel pod nově vzniklou organizaci, jejímiž zakladateli byly všechny tehdejší Aerokluby, která se stala jejich zastřešující organizací - Aeroklub Čech a Moravy (AČM), a která se o něco později přejmenovala na Aeroklub České Republiky (AeČR). Letištní plocha se vrátila do majetku města Břeclavi. Ukončením činnosti Svazarmu skončilo rovněž přidělování letecké a pozemní techniky do Aeroklubů, tzn. kromě nákladů na činnost jsme si od této doby museli pořizovat i novou pozemní a leteckou techniku již za své. Tvrdé ekonomické podmínky a nepřítomnost výsadkového letadla, mělo za následek ukončení činnosti paraodboru na našem letišti. V roce 1993 byl Aeroklub transformován na Občanské sdružení dle zákona 83/1990 Sb.

Léta 1999-2012

Aeroklub získává statut veřejného vnitrostátního letiště (VVL). Tento statut umožňuje Aeroklubu zlepšit jak služby veřejnosti, tak i městu Břeclav. Břeclavské letiště a samotné město Břeclav je tímto publikováno v mezinárodních leteckých informačních publikacích. Došlo k rekonstrukci sociálního zázemí Aeroklubu - kanceláře, provozní místnosti, přípravny pilotů, ubytovny, baru. Dále došlo na rekonstrukci nové řídící věže pro dispečery AFIS a skladiště PHM, která nyní nabízí komfortní obsluhu pomocí nového bezobslužného výdejního stojanu. Postupně jsme zateplovali většinu budov a odstraňovali havarijní stav zatékajících střešních krytin všech budov výměnou za nové. Významným donátorem při rekonstrukcích a opravách je Jihomoravský kraj.
Aeroklub se postupně zbavuje (odprodejem) provozně nerentabilních letadel (kluzáky VSO10 OK-0512 a OK-4526, vlečné motorové letadlo Z226 OK-LMG, dvoumístný motorový kluzák L13SE Vivat, dolétaný dvoumístný kluzák do GO L13 OK-2803) a nahrazuje je levnými nízkonákladovými létanými letadly, převážně dovozovými (kluzáky VT16 OK-2429, Astiry OK-6622 a OK-7225, Janus OK-3112, Nimbus OK-2803, čtyřmístné motorové letadlo Cessna C172 OK-BVA) a zcela novým vlečným ultralehkým letadlem WT9 Dynamic OK-NUU65. Z původní Svazarmovské flotily mám zůstal jen cvičný dvoumístný kluzák Blaník L23 OK-0213 a po delimitaci flotily AeČR cvičný motorový letoun Z142 OK-OPK.
Aeroklub vyškolil svého prvního motorového instruktora a následně zaregistroval výcvikovou školu pro motorové piloty PPL(A). Velký zájem o levnější motorové létání si vynutilo zřízení výcvikové školy pro UL letadla a vybavení školy vhodným letadlem. ULL Dynamic se totiž projevil jako nevhodný pro základní výcvik. Protože na pořízení výcvikového UL letadla neměl Aeroklub k dispozici finance, vyřešil Aerklub tuto situaci pronájmem UL letounu do výcvikové škloly (EV97 OK-OUR11).

Léta 2013-2016

Aeroklub mění typ služby poskytování služeb Břeclav-info na méně nákladnější službu Břeclav-Radio. Vzhledem ke zrušení zákona o sdružování občanů (83/1990 Sb.) jsme nuceni po přijetí nového občanského zákoníku (89/2012 Sb.) v zákonném termínu přetransformovat naše sdružení na spolek, popř. jinou formu (např. veřejně prospěšná společnost apod.).
Pro velký zájem o výcvik na UL letadlech, řešil Aeroklub nedostatek UL letecké techniky. Řešením se našlo opět v podobě pronájmu nového letadla Harmony ELSA od Evektoru (OK-SAR22). Pro pokračovací výcvik plachtařů jsme zakoupili ještě jednoho létaného Astira a přidělili mu historicky významnou imatrikulaci OK-6835. Velký zájem a nálet na ULL si vyžádal investici do dalšího nového ULL letadla s MTOW 600 kg typu Harmony ELSA s imatrikulací OK-UAR33. Restrukturizace flotily ULL z MTOW 450kg na MTOW 600kg byla vynucena podmínkami při pojištění a tedy snahou o dodržování leteckých příruček těchto letadel.

Schválením investičného záměru formou Územně plánovací informace jsme se rozhodli rozšířit a upravit areál veřejného vnitrostátního letiště Břeclav a za podpory vhodných dotačních titulů zbudovat na letišti nové hangárovací a ubytovací prostory, využít nevyužívaných pozemků letiště na jiné volnočasové aktivity pro mláděž a rodiny s dětmi (zázemí pro letecké modeláře, apod.). Součástí investičního záměru je dokončení rekonstrukce ostatních budov, zpevnění parkovacích ploch letadel a srovnání a úprava havarijního stavu vzletové a přistávací dráhy.

V roce 2015 se podařilo získat významnou dotaci na opravu havarijního stavu vzletové a přistávací dráhy, jejíž realizace proběhne do koce roku 2016. Koncem roku 2015 byla téměř dokončena rekonstrukce dílny pro údržbu a servis letadel.

V roce 2016 zažádal Aeroklub Břeclav o pořadateltství MČR2016 v akrobacii motorových letadel ve všech kategoriích (Sportsmann, Intermediate, Advanced, Unlimited a Freestyle). Úspešně tak náš Aeroklub navázal na historii, kdy Aeroklub Břeclav byl první po roce 1989, kde se pořádalo MČR v akrobacii letadel. MČR 2016 se zúčastnil velký počet akrobatů jak z ČR, tak i Polska, Slovenska, Německa. Na závěr proběhla Exhibiční Air Show vítězů, které se zúčastnilo historicky nejvíce návštěvníků.

Pokud se chcete podívat na historii budování (a nejen budování) Aeroklubu Břeclav v momentkách, navštivte naši Fotogalerii historie, která se čítá od roku 1950 a postupně ji naplňujeme ze zapůjčených fotografií našich předchůdců.

Historie předsedů Aeroklubu Břeclav

1950-1963 ........ Bohumil Licek (14 let)
1964-1965 ........ Oskar Bernátek (2 roky)
1966-1967 ........ Stanislav Duda (2 roky)
1968-1991 ........ Petr Doležal (24 let)
1992-1993 ........ Roman Mrázik
1994-1995 ........ Václav Hrůza (2 roky)
1996-1999 ........ Roman Mrázik
2000-2001 ........ Michal Marcinčák (2 roky)
2002-2002 ........ Miroslav Odložilík (1 rok)
2003-2004 ........ Martin Popelka (2 roky)
2005-2012 ........ Roman Mrázik
2013-2014 ........ Petr Vacenovský (1,5 roku)
2014-2014 ........ Vladimír Kamenský (0,2 roku)
2014-2016 ........ Roman Mrázik (17 let)


Více fotografií (335)
Fotogalerie historie

Vytisknout stránku Vytisknout stránkupublikováno 01. 04. 2009, zobrazeno 23858x, dnes 3x

ra6_30min1.gif msg2a6.gif pocasi_v_breclavi.jpg vystup.gif 3moeven.gif

logo-flymet_1.jpg

rtemagicc_laa_webbriefing.jpg


aecr.gif jmk_logo2011.jpg aopk1.jpg

bile-pozadi-horizontalni.jpg


CalmCube2 CMS · Webdesign Michal Škrabálek
RSSFacebookVytisknout stránkuMapa stránek · © 2009 - 2019 Aeroklub Břeclav · Počet návštěv: 1604883 (23858)