Vzduch je naše moře

Vzduch je naše mořeDokud jsi nerozepjal křídla, nevíš, do jaké výšky můžeš vzlétnout.

Vzduch je naše moře

Vzduch je naše mořeDokud jsi nerozepjal křídla, nevíš, do jaké výšky můžeš vzlétnout.

Vzduch je naše moře

Vzduch je naše mořeDokud jsi nerozepjal křídla, nevíš, do jaké výšky můžeš vzlétnout.

Vzduch je naše moře

Vzduch je naše mořeDokud jsi nerozepjal křídla, nevíš, do jaké výšky můžeš vzlétnout.

Vzduch je naše moře

Vzduch je naše mořeDokud jsi nerozepjal křídla, nevíš, do jaké výšky můžeš vzlétnout.

česky english deutsch

O nás

Právní postavení Aeroklubu Břeclav

Aeroklub Břeclav je dobrovolným, samostatným a nezávislým sdružením (spolkem) fyzických osob, sdružujícím zájemce o letecký a parašutistický sport, včetně zájemců o modelářství.
Aeroklub Břeclav je právnickou osobou a je oprávněn svým jménem nabývat práv a zavazovat se.
Aeroklub Břeclav se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník), ve znění pozdějších předpisů.
Aeroklub Břeclav je jedním ze zakládajícíh členů celorepublikové organizace Aeroklubu České Republiky (AeČR), dřívější (AČM).

Jsme jedním z Aeroklubů v České republice, který provozuje veřejné vnitrostátní letiště. Tímto způsobem zároveň přispíváme k provozuschopnosti a údržbě letištní infrastruktury České republiky.

Cíle a činnosti Aeroklubu Břeclav

Aeroklub Břeclav, s podstatou veřejně prospěšné činnosti, v souladu s platnými právními předpisy v rámci své hlavní činnosti:
- provozuje sport a tělovýchovu v oblasti leteckých sportů a modelářství,
- pracuje s dětmi a mládeží v péči o jejich sportovní výchovu,
- vzdělává a školí v oblasti leteckého sportu,
- organizuje a pořádá letecké sportovní akce,
- propaguje sportovní letectví a parašutismus a další zájmové letecké aktivity,
- realizuje projekty směřující k navýšení počtu aktivně sportující veřejnosti,
- umožňuje a provádí svým členům a čekatelům výcvik a sportovní činnost v leteckých sportech,

Aeroklub Břeclav v souladu s platnými právními předpisy provádí následující hospodářské činnosti s cílem využití zisku pro rozvoj své hlavní činnosti:
- provádí letecký a parašutistický výcvik v letecké škole,
- provozuje letecké činnosti v ČR i zahraničí za úplatu a to v rozsahu povolení příslušného leteckého úřadu,
- v rozsahu povoleném příslušným živnostenským úřadem provozuje výrobní, opravárenskou a jinou podnikatelskou činnost.
- provozuje letecké činnosti v ČR i zahraničí za úplatu a to v rozsahu povolení příslušného leteckého úřadu,
- v rozsahu povoleném příslušným živnostenským úřadem provozuje výrobní, opravárenskou a jinou podnikatelskou činnost.

Jedním ze způsobů začlenění do společenského života je pořádání dětského dne, spojeného s Dnem otevřených dveří nebo Leteckým dnem, nebo pořádáním Mistrovství České republiky v akrobacii letadel. Na těchto akcích rádi přivítáme všechny zájemce a příznivce létání ať přijdete, přijedete, nebo přiletíte.

Aeroklub Břeclav provozuje kluzáky, motorové letadla a ultralehké letadla, na kterých provádíme výcvik svých členů, výkonnostně létáme a soutěžíme (viz CPSka).

Členská základna Aeroklubu

Členská základna Aeroklubu Břeclav čítá k dnešnímu dni celkem 67 osob, z toho je 55 členů (z toho 3 čestní členové) a 12 čekatelů na členství, 53 létajících a 14 nelétajících. Z toho ženy jsou zastoupeny v počtu 5. Někteří vlastní kvalifikaci pro kluzáky (37), kvalifikace na motorová letadla (12) a ultralehká letadla (24).

Rádi přivítáme další zájemce o členství a výcvik v našem Aeroklubu. Zájemci se mohou přihlásit osobně na letišti, nebo nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře, popř. zaslat přímý e-mail na Aeroklub Břeclav. Přijímací procedura začíná vyplněním formuláře Žádost o členství a výcvik. Tento formulář si můžete vytisknout, vyplnit, podepsat a žádost osobně doručit přímo na letišti. U žadatelů mladších 18 let je nutný podpis zákonného zástupce, který se musí dostavit s žadatelem na letiště a osobně podepsat žádost před funkcionářem Aeroklubu jako ověřovatelem podpisu, nebo nechat podpis rodiče úředně ověřit na matrice. Na nejbližším zasedání rady Aeroklubu se rozhodne o přijetí zájemce. Pokud je zájemci vyhověno, udělí mu rada status čekatele na členství v Aeroklubu, ve kterém zůstává minimálně 2 roky. Po této min. lhůtě může být členskou schůzí přijat za člena Aeroklubu. Status čekatele má téměř stejné všechny práva a povinnosti jako člen, vyjma dvou práv a to hlasovat na členských schůzích, volit a být volen do orgánů Aeroklubu.


Více fotografií (13)
Napsali o nás v tisku

Vytisknout stránku Vytisknout stránkupublikováno 01. 04. 2009, zobrazeno 17969x, dnes 1x

ra6_30min1.gif msg2a6.gif pocasi_v_breclavi.jpg vystup.gif 3moeven.gif

logo-flymet_1.jpg

rtemagicc_laa_webbriefing.jpg


aecr.gif jmk_logo2011.jpg aopk1.jpg

bile-pozadi-horizontalni.jpg


CalmCube2 CMS · Webdesign Michal Škrabálek
RSSFacebookVytisknout stránkuMapa stránek · © 2009 - 2019 Aeroklub Břeclav · Počet návštěv: 1604882 (17969)